Rodzinnie, zdrowo i smacznie ...

Blisko 60 osób wzięło udział w mijającym tygodniu w działaniach środowiskowych pn. "wyjście do restauracji" zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Przedsięwzięcie było jednym z elementów realizowanego projektu "Lepsze Jutro", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Każdy z 20 uczestników projektu otrzymał zaproszenie dla siebie i najbliższych (męża, konkubenta, dzieci) do wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej restauracji znajdującej się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Tam czekało na niego specjalnie przygotowane menu, z którego każdy mógł wybrać pasujący dla niego wariant dań obejmujący: zupę, danie główne i deser.

Wyjście do restauracji miało na celu pokazanie uczestnikom projektu jak można spędzić wolny czas z rodziną, spożywać w odpowiedni sposób podane posiłki oraz propagować zdrowy styl odżywiania.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.