Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych

Rachunek podstawowy
70 1240 4357 1111 0010 3971 8070

Rachunek wpłat zobowiązanych dłużników alimentacyjnych (komornicy sądowi i wpłaty własne)
25 1240 4357 1111 0010 3971 8298

Opłata skarbowa  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

56 1240 6960 2927 0211 1111 1111