Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wodzisław Śląski i świadczone są bezpłatnie.

Zakres działalności Punktu obejmuje poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej, ukierunkowane na zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy, udzielenie wsparcia, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii.

W ramach Punktu udzielane są konsultacje świadczone przez specjalistów:

- psychologa,

- psychiatrę,

- prawnika.

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu u pracowników socjalnych w Punkcie Konsultacyjnym lub pod nr tel. 533 046 598 Specjaliści przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z harmonogramem:

Obsługę Punktu oraz poradnictwo prowadzą pracownicy socjalni specjalizujący się w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa:  8.00 - 10.00 oraz 14:00 – 15.00

czwartek: 8.00 - 10.00 oraz 14:00 – 17.00

piątek: 8.00 - 10.00 oraz 12:00 – 13.00

Punkt mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ignacego Daszyńskiego 3. - pokój nr. 5
tel.: 533 046 598