Projekty unijne - RPO WSL 2014-2020

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek"

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę” Miasto Wodzisław Śląski realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.