Projekt "Fachowa siła przyszłością dla rodziny"

"Fachowa siła" - informacje ogólne

Miasto Wodzisław Śląski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

"Fachowa Siła" - zakończenie pierwszej fazy

Zakończyła się pierwsza faza projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.