Programy inne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim opracowuje i realizuje programy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym jak również stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej.

Zapoznaj się z dokumentami MOPS.