Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

FEPŻProgram ten jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ). Podobnie jak PO PŻ – opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa      w art. 7 ustawy (kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie).
Za kwalifikowanie mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do udziału w Programie odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poprzez wydawanie przez pracowników socjalnych skierowań osobom uprawnionym.

Zgodnie ze wstępnie przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne informacjami, Podprogram 2023 powinien rozpocząć się w grudniu 2023 roku i zakończyć w październiku 2024 roku.

Kolejne informacje dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego najbliższej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka.

Do pobrania :