Powiatowe "Mikołajki" dla dzieci

Zabawy, konkursy a przede wszystkim spotkanie z Świętym Mikołajem - te wszystkie atrakcje towarzyszyły dzieciom podczas Powiatowych Mikołajek.

Spotkanie, które odbyło się w piątek 8 grudnia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach, zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe Wodzisławia Śląskiego we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej: Godowa, Gorzyc, Mszany, Lubomi, Radlina, Marklowic i Wodzisławia Śląskiego. W dorocznym spotkaniu z Mikołajem udział wzięło około 140 dzieci z najuboższych rodzin a także zaproszeni goście: przedstawiciel Senatu, przedstawiciele powiatu, przedstawiciele władz z poszczególnych gmin oraz kierownicy placówek pomocy społecznej.

Dzieci uczestniczyły w programie artystycznym pt. "Przygody Praculinki i Pyrdka" przygotowanym przez profesjonalnych aktorów. Zabawom i tańcom nie było końca. Organizatorzy zadbali o przygotowanie  ciepłego poczęstunku, napojów, słodyczy oraz  mikołajkowych czapeczek. Nie mogło zabraknąć też najważniejszego gościa – Świętego Mikołaja, który wraz z swoimi pomocnikami rozdał wszystkim dzieciom paczki z upominkami.

Dzieci miały zapewniony transport, a nad ich bezpieczeństwem czuwali pracownicy MOPS-u.

Galeria