Poszukujemy uczestników do projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zachęca do udziału w projekcie unijnym Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

LOGO

Nie zwlekaj. Zgłoś się już dziś.

Mamy coś właśnie dla Ciebie !!!

 

O projekcie:

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" tutejszy ośrodek realizuje w partnerstwie z Centrum Rozowju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Projekt jest realizowany w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego zamieszkujący obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

  • wizyta studyjna;
  • liczne spotkania animacyjne;
  • interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin (np. piknik, festyn),
  • wsparcie zawodowe lub psychologiczne;
  • udział w warsztatach dworcowych m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych;
  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe;
  • wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialną w postaci zasiłków).

Kto może się zgłosić?

Osoby z Wodzisławia Śląskiego zamieszkujące poszczególne ulice na dzielnicach miasta według wskazanych poniżej danych:

Jeśli jesteś osobom która:

korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3 lub zadzwoń pod numer telefonu: 32/45 90 660 lub 32/ 45 90 659 i poproś o rozmowę z pracownikami Anną Pikor lub Agnieszką Jureczko.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej: