Poszukujemy kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zatrudni pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci powinni spełniać wymagania:

  • w zakresie kwalifikacji podane w art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Okres zatrudnienie do uzgodnienia.

Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) proszę przesyłać mailowo na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Więcej informacji pod nr tel. 32 45 90 662

Zgłoszenia Kandydatów na pracownika socjalnego będą przyjmowane do 18 listopada br.