Poradnictwo specjalistyczne

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wodzisław Śląski i świadczone są bezpłatnie.

Zespół interdyscyplinarny

Celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach, jak również działania integrujące i koordynujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niebieska karta

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.