Pomoc żywnościowa - szukamy organizacji pozarządowej do realizacji programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- edycja 2017.

fead

Deklaracje dotyczące chęci przystąpienia do współpracy należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Ignacego Daszyńskiego 3 lub elektronicznie na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017 roku.
Osoba do kontaktu: Renata Jureczko, telefon kontaktowy: /32/ 4556200 wew. 25

Szczegóły przeczytaj - kliknij