Pomoc żywnościowa FEAD

FEAD - informacje ogólne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

FEAD - efekty podprogramu 2017

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

5 ton żywności dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

5 ton żywności trafiło w ostatnich dniach do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A wszystko za sprawą realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Wydano 25 ton żywności

Ponad 25 ton żywności trafiło do najbardziej potrzebujących mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Zakończyła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szukamy organizacji pozarządowej do realizacji pomocy żywnościowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego informują o zamiarze przystąpienia do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.03.2016r.