Pomoc społeczna

Wspieranie rodziny

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.

Wykaz sklepów z bonami

Wykaz sklepów, w których będą realizowane bony pieniężne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim: