Pokonywali przeszkody - wakacyjna przygoda w parku linowym

Dobra zabawa, duża dawka pozytywnej energii, aktywny wypoczynek, niezapomniana przygoda oraz adrenalina - tak można w skrócie opisać atrakcję, którą zorganizował dla swoich podopiecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Zajęcia w parku linowym na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza", bo o nich mowa, odbyły się dziś tj. w czwartek 18 sierpnia. Zostały przygotowane w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Udział w nich wzięło 13 dzieci beneficjentów projektu w wieku od 5 do 17 lat. Każda z osób pokonywała trasę o stopniu trudności indywidualnie dobranym pod jej umiejętności, przy użyciu sprzętu do asekuracji. Mając na uwadze to, by frajda z pokonywania poszczególnych przeszkód na wysokości była jak największa, wcześniej osoby czuwające nad bezpieczeństwem przeszkoliły uczestników zajęć krok po kroku jak należy przejść trasę i korzystać odpowiednio z atrakcji.
Zajęcia w parku linowym miały na celu wskazanie beneficjentom projektu "Lepsze Jutro" sposobu korzystania z zasobów środowiska lokalnego oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.
Nadmieńmy, że to już trzecie tego typu działania środowiskowe przygotowane w okresie wakacyjnym dla dzieci osób biorących udział w projekcie. Wcześniej odbyły się warsztaty plastyczne oraz nauka jazdy na rolkach. A to nie koniec atrakcji. Jeszcze w sierpniu zaplanowane zostały warsztaty rowerowe BMX oraz wycieczka rodzinna do Domu Chleba w Radzionkowie.
Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.