Podsumowanie konferencji „Stop przemocy wobec osób starszych”

W dniu 15 czerwca 2018 roku, z okazji „Światowego Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się konferencja pt. „STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH”.

Głównym celem konferencji było uświadomienie i uwrażliwienie społeczności lokalnej - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na problem przemocy ekonomicznej wobec osób starszych oraz zwiększenie reagowania na stosowana przemoc wobec seniorów.

Nadmienia się, że była ona pierwszym z działań w ramach projektu socjalnego pt. „Niewidzialni – profilaktyka przemocy ekonomicznej wobec osób starszych” realizowanego przez pracowników tutejszego Ośrodka.

W konferencji wzięli udział mieszkańcy Wodzisławia oraz zaproszeni goście. Temat spotkania oraz prelekcje zaproszonych specjalistów, zainicjował dyskusję wśród uczestników. Ponadto działanie to wzmocniło współpracę między instytucjami pomocowymi działających na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zwieńczeniem spotkania była wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim oraz wychowanków Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Wszystkim dzieciom i opiekunom bardzo dziękujemy za przesłanie przepięknych prac!

Galeria