Pliki do pobrania

Wzory wniosków do pobrania.

 Świadczenie wychowawcze

 

Świadczenie "Dobry Start" (300+)

 

Świadczenia rodzinne

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

 

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 
Zasiłek pielęgnacyjny


Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Świadczenie pielęgnacyjne


Świadczenie rodzicielskie


Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek energetyczny


Pomoc materialna dla uczniów


Świadczenia z pomocy społecznej