Pliki do pobrania

Wzory wniosków do pobrania.

 Świadczenie wychowawcze

Dodatkowe oświadczenia do wniosku w przypadku koordynacji:

- gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa (pracuje) po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

dodatkowe oświadczenie:

Pozostałe druki:

 

Świadczenia rodzinne

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

 

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 
Zasiłek pielęgnacyjny


Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Świadczenie pielęgnacyjne


Świadczenie rodzicielskie


Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Dodatek mieszkaniowy


Pomoc materialna dla uczniów


Świadczenia z pomocy społecznej