Paczki żywnościowe

Osobom uprawnionym do odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 przypominamy, że można je odebrać w punkcie na ul. 1000-lecia 1A do godziny 12.00 w dniu dzisiejszym.

fead

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
Skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej, które są wydawane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej odebrało 250 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe zawiarające artykuły żywnościowe takie jak m.in: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.