Omawiali sieć wsparcia

Drugie spotkanie Grupy Roboczej pracującej przy projekcie "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się we wtorek, 25 kwietnia.

Przypomnijmy w ramach projektu ma powstać innowacyjny model pracy socjalnej, którego metody działania będą skoncentrowane na indywidualnym podejściu do zdiagnozowanych u klienta MOPS-u problemów. Istotą modelu ma być stworzenie takiego systemu współpracy międzyinstytucjonalnej, która ma wpłynąć na ilość i jakość oferowanej pomocy osobie potrzebującej.

Tym razem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z przedstawicielami Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika oraz specjalistami - nauczycielami akademickimi i szkolnymi, uczestniczącymi w przedsięwzięciu swoją pracę skoncentrowali na wyborze i omówieniu "sieci wsparcia" oraz omówieniu roli pracownika socjalnego w tworzonym modelu. Określili również zarys modelu, pracy pracownika socjalnego, który będzie pracował z środowiskiem, gdzie zdiagnozowano dziedziczone ubóstwo.

Sieć wsparcia to nic innego jak katalog usług z którego pracownik MOPS-u będzie mógł korzystać w ramach udzielania pomocy mieszkańcowi. W zależności od potrzeb obejmować ona będzie zarówno specjalistyczne doradztwo jak i wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej, zdrowia czy towarzyszące w postaci opieki nad dziećmi. Co istotne wsparcie będzie miało charakter ściśle zindywidualizowany przez co skuteczność pomocy ma wzrosnąć, być satysfakcjonująca i efektywna.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej zapanowano na 11 maja 2017 roku na godzinę 14.00. Poświęcone będzie szeroko pojętej aktywizacji zawodowej i podejmowanym przez instytucje pomocowe działaniami w tym zakresie. Jak również innym aspektom niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny 3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa.

Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.