Ogólny opis modelu – wstęp do publikacji

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej projektu „Fachowa siła przyszłością dla rodziny” za nami. We wtorek, 6 czerwca osoby skupione wokół przedsięwzięcia pracowały nad ostatecznym kształtem modelu pracy socjalnej. Tym razem członkowie grupy zajęli się analizą tego jakie treści, powinny znaleźć się w publikacji „Ogólny opis modelu”.

Powstał wstępny spis treści. Wiele uwagi poświęcono obranym celom i zakresowi stosowania modelu. Ponadto rozmawiano o tym, co jest potrzebne do realizacji zadań z projektu. Dyskutowano jakie usługi są niezbędne, by zrealizować zakładany model. Członkowie grupy zostali również zapoznani z propozycjami dokumentacji na której oparta byłaby praca pracownika socjalnego. Kolejne spotkanie GR zaplanowane jest na 14 czerwca na godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny
3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa. Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.