Od ziarenka do bochenka - wycieczka do Muzeum Chleba

Wycieczka do "Muzeum Chleba" to kolejne działanie w którym mieli okazję uczestniczyć beneficjenci projektu "Lepsze Jutro" wraz z rodzinami. We wtorek, 30 sierpnia blisko 40 osobowa grupa wybrała się do Radzionkowa, koło Bytomia, by poznać historię chleba i wziąć udział w samodzielnych warsztatach z ciastem.

Wizyta w muzeum rozpoczęła się od projekcji filmu pt. "Chleb - historia chleba, jego pochodzenie i tradycje z nim związane; proces produkcji pieczywa". Po nim miał miejsce krótki wykład o szacunku chleba połączony ze zwiedzaniem ekspozycji. Następnie uczestnicy wycieczki otrzymali po kawałku surowego ciasta z którego należało zrobić bułkę - plecionkę i pozostawić do wyrośnięcia i upieczenia.
W czasie, gdy uformowane wypieki trafiły do pieca zwiedzających zaproszono do lekcji w dawnej klasie. Tam mieli okazję nie tylko zasiąść w drewnianych ławkach szkolnych, ale również pisać rysikiem na tabliczkach kamiennych. Po lekcji historii przyszedł czas na konsumpcję. Na uczestników wyprawy czekały kiełbaski i wykonane przez nich własnoręcznie wypieki. Był też czas na odpoczynek na powietrzu połączony z szaleństwami na placu zabaw dla najmłodszych.
Wycieczkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zorganizował w ramach projektu "Lepsze Jutro", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przedsięwzięcie realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.