Nowa edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

LLL

Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie.
Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
Skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe. W ich skład wchodzić będzie 14 rodzajów artykułów żywnościowych: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.

Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane uzyskają od pracowników socjalnych tut. Ośrodka.  Informacja taka będzie zamieszczana również na stronie internetowej.
W ramach programu MOPS zobowiązuje się, realizować obowiązkowe działania w ramach środków towarzyszących:
1) wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
2) integrację społeczną przez włączanie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia,
3) podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Więcej informacji na stronie: http://silesiafoodbank.eu