Niebieska karta

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.

Co zyskasz dzięki „Niebieskiej  Karcie ”?

Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a,  dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury Niebieskiej Karty, zyskasz również:

  • pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa;
  • wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą, ale np. w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych,

jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz);

  • monitoring zmieniającej się sytuacji;
  • podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania przemocy i tego, że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działań edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji.

Gdzie szukać pomocy?

- Punkt Konsultacyjny, ul. Konstancji 2/1, tel. 533 046 598

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, tel. 32 45 90 650

- Komenda Powiatowa Policji, ul. Kokoszycka 180B, tel. 32 45 37 200

- Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, ul. Jana 17,
tel. 32 45 64 364

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Bogumińska 4b, tel. 32 45 90 535

- Prokuratura Rejonowa, ul. Kubsza 28, tel. 32 45 52 911

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa 30, tel. 32 45 51 430

- Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
ul. Wałowa 30, tel. 32 45 56 032

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mendego 3, tel. 32 45 61 993

- pedagodzy szkolni

- pracownicy służby zdrowia

Przydatny numer telefonu

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002

(płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, w niedziele i święta w godz. 8.00 – 16.00)

 http://www.niebieskalinia.org/files/2714/9190/4896/oferta_pogotowie_nl.pdf