Nauka jazdy na rolkach

W najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia ruszają lekcje jazdy na rolkach. Zajęcia adresowane są do 12 dzieci uczestników projektu "Lepsze Jutro", który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje dzięki środkom unijnym.

Nauka jazdy na rolkach prowadzona będzie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza", od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00-12.00. Zajęcia poprowadzi instruktor. Dodajmy, że dzieci zapewnione mają bezpłatne wypożyczenie niezbędnego sprzętu oraz zostały ubezpieczone.

Zakończenie zajęć przewidziano na dzień 22 sierpnia.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.

 

Galeria