Nabór na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór kandydatów do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 21 stycznia 2022 roku w Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Św. Jana 16 (II piętro), na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim”.

 

Pobierz/przeczytaj: