MOPS wraca do stałych godzin urzędowania

widok głównego wejścia do budynku MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że od 1 grudnia wraca do funkcjonowania w stałych godzinach pracy.

Godziny urzędowania:

poniedziałek – środa 7:15 -15:15
czwartek 7:15 – 17:15
piątek 7:15 – 13:15

Warto pamiętać, że zmianie nie ulega sposób obsługi klienta, wszelkie dokumenty należy wrzucać do urny w zaklejonej kopercie ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz nazwy działu do którego ma być przekazana dokumentacja. Dodatkowo, powyższe dokumenty można składać w formie tradycyjnej (papierowej) za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną.

Kontakt osobisty z pracownikami MOPS możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny z pracownikami:

Pracownicy socjalni:

  • 728-867-587
  • 784-411-983
  • 516-948-291

Dział Świadczeń Pomocowych:

  • 32 45 90 667

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:

  • 32 45 90 651
  • 32 45 90 657
  • 32 45 90 670