Mikrogrant kulinarny

W dniach 21 i 28 listopada 2022 roku w ramach projektu PAL Dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko" odbył się Mikrogrant kulinarny.

Na zajęciach kulinarnych, które odbyły się w wodzisławskim Zespołe Szkolno - Przedszkolnym nr 4 uczestnicy wykonywali ciasteczka, słodkie ule, a nawet i moczkę, która jest potrawą wywodzącą się z śląskiej kuchni świątecznej. Uczestnicy podjęli decyzję o chęci pomocy dla innych potrzebujących w dzielnicy, przekazując część wykonanych ciasteczek na świąteczny kiermasz szkolny.

Wydarzenie było częścią Projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” ,który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Galeria