Mikrogrant krawiecki.

W dniach od 9.11.2022 do 30.11.2022 w ramach projektu PAL Dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko" odbył się Mikrogrant krawiecki.

Zajęcia odbyły się w wodzisławskim Zespołe Szkolno - Przedszkolnym nr 4, gdzie powstały torby płócienne i materiałowe, piękne ozdoby świąteczne oraz wianki. Uczestnicy korzystali z pracowni krawieckiej, która znajduje się na terenie Szkoły. Uczestnicy nabyli umiejętności kroju i szycia pod okiem profesjonalnego trenera.

Wydarzenie było częścią Projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”, który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Galeria