Mikołaj zawitał do Ośrodka

Święty w czerwonym ubraniu z charakterystyczną długą białą brodą, dużym brzuszkiem i masą prezentów odwiedził w środę, 7 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Powodem wizyty Mikołaja był realizowany przez tutejszy Ośrodek projekt "Lepsze Jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na spotkanie z Mikołajem zaproszonych zostało 20 uczestników działań wraz z dziećmi. Łącznie było 40 milusińskich. Wszystkie przybyłe dzieci otrzymały z rąk Świętego kolorowe paczki wypełnione smakołykami. Była także okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia. Imprezę zwieńczył poczęstunek przy wspólnym stole.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od stycznia tego roku. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu realizowanego przez MOPS w Wodzisławiu Śląskim na rok 2016 opiewa na kwotę 300 tys. zł.

Fotogaleria zdjęć z imprezy znajduje się na Facebooku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij