Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień bez przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r.

W tym dniu na świecie zwraca się szczególną uwagę, by naszemu życiu przyświecała zasada unikania przemocy. Propaguje się odrzucanie przemocy fizycznej dla osiągania jakichkolwiek sukcesów społecznych lub politycznych, jak również wszelkich korzyści majątkowych. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.  Jego czynom przyświecała myśl, że "działanie bez przemocy jest największą siłą jaką ludzkość ma do dyspozycji. Jest ona potężniejsza niż najpotężniejsza broń zagłady stworzona w wyniku ludzkiej pomysłowości".

Celem obchodów jest "szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie". Tego dnia nasze myśli szczególnie kierują się ku ofiarom przemocy fizycznej czy psychicznej.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy to także idealna okazja do edukowania najmłodszych i pokazywania im, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły. Ważne jest, aby od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach kulturę pokoju i zrozumienia.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

Niezbędnych informacji oraz wsparcia udzielają:

 • Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym celem jest rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach, jak również działania integrujące i koordynujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Punkt Konsultacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy, psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej. Terminy konsultacji umawiane są pod nr telefonu:  533 046 598. Punkt mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3. - pokój nr. 5

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego

 • Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
  Adres:
  44-300 Wodzisław Śląski,
  ul. Wałowa 30
  tel. / fax: 32 455 60 32
  e-mail: psow@neostrada.pl

 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  nr. tel: 800 120 002
  Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00 - 16.00
  W środy w godz. 18.00 - 22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim:
  44-313 Wodzisław Śląski,
  ul.  Kokoszycka 180B
  tel: 32 453 72 00/ 453 72 55

 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (800 120 226)

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (116 111)

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (800 120 002)

 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (800 100 100)

 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12)

 •  Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich (800 676 676)