Kurs prawa jazdy szansą na Lepsze Jutro

1 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B. Nauka ma potrwać do końca września i zakończy się państwowym egzaminem.

- Nauka jazdy jest jednym z działań realizowanych przez Ośrodek w ramach projektu "Lepsze Jutro", który jest współfinansowany z Unii Europejskiej. Liczymy na to, że osoby, które wezmą udział w kursie, dzięki zdobytym uprawnieniom do kierowania samochodem będą mieli większą szansę na zdobycie i utrzymanie zatrudnienia - mówi Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

W kursie udział biorą uczestnicy projektu "Lepsze Jutro", którzy wyrazili chęć i zainteresowanie zdobyciem prawa jazdy. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i tyle samo praktycznych. Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy egzamin.
Szkolenie prowadzi Międzynarodowy Ośrodek Szkoleniowy Sp. z o.o. z Jarząbkowic. Firma wyłoniona została w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przedsięwzięcie realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.