Korpus Wsparcia Seniorów – nabór do programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w związku z kontynuacją realizacji II modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość, poszukuje chętnych kandydatów do objęcia ww. wsparciem.

DLA KOGO:

Adresatami programu mogą być nie tylko obecni podopieczni MOPS. Mogą w nim uczestniczyć:

  • mieszkańcy miasta Wodzisławia Śląskiego w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

DZIAŁANIA PROGRAMU:

W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Starsze osoby nie będą musiały mieć telefonu. Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski, 
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA SIĘ:

Osoby w wieku 65+ (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Panią Agatą Wilczyńską pod numerem telefonu 32 45 90 676 oraz Panią Katarzyną Sobisiak 32 45 90 666.

Do pobrania: