Konferencja pn. "Miasto dla seniora, senior dla miasta"

W dniu 26 marca br. odbyła się konferencja pn. „Miasto dla seniora, senior dla miasta”, którą zorganizowaliśmy wraz z Miastem Wodzisław Śląski.

Celem konferencji było przedstawienie potrzeb Seniorów, ich problemów oraz rozwiązań, które oferuje Miasto Wodzisław Śląski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Żywimy szczerą nadzieję, iż konferencja przyczyni się do aktywizacji społecznej i towarzyskiej naszych Seniorów.

Chcemy bardzo podziękować wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz każdemu, kto przyczynił się do zorganizowania ww. konferencji, w szczególności:

 • Pani Elwirze Palarczyk, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Władzom miasta – Panu Prezydentowi Mieczysławowi Kiecy oraz I Zastępcy Prezydenta Pani Izabeli Kalinowskiej,

 • Pałacu Dietrichsteinów i Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,

 • Pani Monice Sokołowskiej, która poprowadziła konferencję,

 • Pani prof. dr hab. Izabeli Zieleckiej-Panek wraz z chórem „Lubimy Śpiewać”,

 • Zespołowi „Kokoszyczanki”,

 • Pani dr Wiesławie Walkowskiej za prelekcję „Polityka senioralna w Polsce – fakty i mity”,

 • Panu komisarzowi Patrykowi Błasikowi za prelekcję „Bezpieczeństwo seniora”,

 • Pani Grażynie Sitko, przewodniczącej Rady Seniorów w Wodzisławiu Śląskim, która przedstawiła plan pracy Wodzisławskiej Rady Seniorów,

 • Pani Halinie Murańskiej, przewodniczącej koła nr 1 Związku Emerytów i Rencistów, która przedstawiła obszar działania Związku Emerytów i Rencistów,

 • Pani Donacie Malińskiej, prezes Stowarzyszenia Wodzisławskiego Uniwersytetu III wieku, która przedstawiła działania Stowarzyszenia,

 • Pani Edycie Mężyk, liderce Klubu Wolontariatu „Pomagamy”, która przedstawiła aktywności senioralne na przykładzie działań wolontariatu,

 • Pani Ewie Płowaś, starszemu pracownikowi socjalnemu MOPS, która przedstawiła ofertę wsparcia dla seniorów oferowanych przez MOPS.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za miło spędzony czas i wymianę cennych spostrzeżeń i doświadczeń.

Galeria