Kino dla uczestników projektu "Lepsze Jutro"

Uczestników projektu "Lepsze Jutro" informujemy, że w czwartek, 27.10.2016 odbędzie się kolejne działanie środowiskowe. Tym razem będzie to "wyjście do kina".

Zbiórka: godz. 16.00 na parkingu "Agro - Wodzisław Sp. z o. o." ul. Wałowa 49.

"Wyjście do kina" ma na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i prawidłowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Działanie zostanie przeprowadzone i opłacone w ramach projektu "Lepsze Jutro", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020. Projekt Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.