Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dokładnie 25 listopada ruszyła 28. kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Wybór terminu kampanii – między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) ma na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Czas kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet. Światowy temat przewodni Kampanii w 2019 roku to:

"KONIEC Z PRZEMOCĄ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ŚWIECIE PRACY"

Mimo coraz szerszej świadomości na temat przemocy ze względu na płeć i postępów czynionych na poziomie krajowym i międzynarodowym, niewiele mówi się na temat przemocy ze względu na płeć w pracy. Nie wystarczą tu działania wobec pojedynczych sprawców, potrzebna jest systemowa odpowiedź na ten problem, w tym odpowiedź pracodawców!
Zgodnie z Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW, międzynarodowa konwencja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) kobiety mają „prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w warunkach pracy.” Jednakże wiele form przemocy ze względu na płeć odbiera kobietom możliwość pracy lub cieszenia się odpowiednimi warunkami pracy pozbawionymi dyskryminacji.

Główne przejawy przemocy ze względu na płeć, z którymi mamy do czynienia w świecie pracy to dyskryminacja i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Ściśle powiązane są także przemoc ze strony bliskiej osoby/w rodzinie, oraz przemoc i dyskryminacja, do których dochodzi w szkołach i uczelniach, ponieważ ich konsekwencje mają poważne negatywne skutki dla kobiet także w pracy.

Warto przypomnieć, iż kampania 16 Dni Akcji została zainicjowana w 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers (obecnie Center for Women's Global Leadership). Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, inicjatorki wybrały dni pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia). W Polsce ogólnokrajową Kampanię koordynuje fundacja Autonomia, realizująca działania własne i wspierająca osoby prywatne, organizacje pozarządowe i instytucje z kilkudziesięciu miejscowości. Więcej informacji na temat Kampanii "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" znajdą Państwo na stronie: http://kampania16dni.pl/

16 dniii