Kalendarz wypłat świadczeń na 2020 rok

Poniżej w formie graficznej oraz jako załączniki do pobrania znajdą Państwo harmonogramy wypłat w kasie i przelewem na konto dla świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych