Kalendarz wypłat świadczeń na 2019 rok

Poniżej w formie graficznej oraz jako załączniki do pobrania znajdą Państwo harmonogram wypłat w kasie i przelewem na konto dla świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 500+ na 2019 rok.