Jutro może być lepsze...

Do 28 lutego br. prowadzony jest nabór uczestników projektu "Lepsze Jutro", który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ilość miejsc ograniczona.

Do kogo adresowany Projekt?
Do rodzin,zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, które chcą zmienić swoją sytuację życiową w szczególności:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak również objętych wsparciem asystenta rodziny, bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

Co daje projekt?
- bezpłatne szkolenia o charakterze zawodowym, warsztaty o charakterze społecznym i edukacyjnym (np. kurs prawa jazdy, komputerowy, kosmetyczny, florystyczny, kasy fiskalnej, opiekun osób starszych),
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
- atrakcje dla całej rodziny

Jesteś zainteresowany?
Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 lub zadzwoń pod numer telefonu: 32 455 62 00 i poproś o rozmowę z pracownikami biura projektu.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.