"Internet w domu" - informacje ogólne

Internet w domu - Cyfrowe okno na świat

Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet VIII, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion dla projektu pn. "Internet w domu - Cyfrowe okno na świat". To pierwsze środki, jakie Miasto otrzymało w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie programowania 2007-2013. Projekt obejmuje założenie Internetu w 40 gospodarstwach domowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, w dwóch grupach: w 35 gospodarstwach domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, a kolejne 5 miejsc w projekcie zarezerwowanych jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Dla wszystkich wyłonionych w procedurze naboru zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem. 80 osób zostało przeszkolonych z obsługi komputera oraz Internetu. W ramach projektu, czyli do czerwca 2014 r., oraz 5 lat od daty jego zakończenia, uczestnikom zapewniony zostanie dostęp do Internetu. Partnerem w projekcie jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowo we wrześniu 2013 r. z wygospodarowanych w ramach projektu oszczędności zakupiono 40 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz 40 szt. urządzeń typu pendrive.

Okres realizacji: 2009 - 2014

Całkowita wartość projektu : 231 046,05 zł

Wydatki kwalifikowalne: 230 390,93 zł