Inne

W MOPS-ie ruszył nowy projekt

1 kwietnia w naszym mieście wystartował projekt "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Spotkanie Grupy Roboczej

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej za nami. Wczoraj, we wtorek, 11 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim spotkali się specjaliści, którzy podjęli się zadania opracowania innowacyjnego modelu pracy socjalnej.

Pomoc żywnościowa - szukamy organizacji pozarządowej do realizacji programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- edycja 2017.

Akcja czysty aniołek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim włączył się do akcji "Czysty Aniołek", zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin.