Inne

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025

Strategia to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym zadaniem strategii jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców miasta dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadzona 1 sierpnia 2010 roku nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, w tym opracowywanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Zakończyła się pierwsza część szkoleń

W piątek zakończyły się tzw. szkolenia miękkie w ramach projektu "Lepsze Jutro". Za uczestnikami są już zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, trenerem umiejętności społecznych i pedagogiem.

Informacja dla uczestników projektu "Lepsze Jutro"

Spotkanie inauguracyjne dla uczestników projektu "Lepsze Jutro" odbędzie się 4 maja o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Po części oficjalnej uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu pt. "Równość szans kobiet i mężczyzn".

Inauguracja projektu "Lepsze Jutro"

Projekt "Lepsze jutro" nabrał tempa. Dziś, w środę 04 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim oficjalnie zainaugurowano przedsięwzięcie. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy i koordynatorzy projektu.

Grupowy trening umiejętności społecznych

Jak racjonalne gospodarować budżetem domowym? Jak organizować przestrzeń w domu oraz prawidłowo odżywiać się i dbać o higienę? To niektóre z zagadnień tematycznych zajęć w których udział biorą uczestniczki projektu "Lepsze Jutro".

Strefa Rodziny

"Strefa Rodziny" pod taką nazwą prowadzony jest cykl zajęć z pedagogiem dla uczestników projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.