Inne

Telefony zaufania

Nie wiesz komu możesz powierzyć swoje problemy? Gdzie szukać pomocy?

Fundusze zewnętrzne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje programy i projekty przy wsparciu środków zewnętrznych w tym pochodzących z Unii Europejskiej.

Fachowa siła przyszłością dla rodziny. MOPS otrzymał dofinasowanie

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" uzyskał największą liczbę punktów w konkursie POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie "Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych" w ramach Działanie 4.1 POWER ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Biuro projektowe

Pracownicy biura projektowego odpowiedzialni są za realizację projektu „Lepsze Jutro”.

Startuje"Lepsze Jutro"

"Lepsze jutro" pod taką nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy inne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim opracowuje i realizuje programy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym jak również stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Zapoznaj się z dokumentami MOPS.