Inne

Telefony zaufania

Nie wiesz komu możesz powierzyć swoje problemy? Gdzie szukać pomocy?

Fundusze zewnętrzne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje programy i projekty przy wsparciu środków zewnętrznych w tym pochodzących z Unii Europejskiej.

Fachowa siła przyszłością dla rodziny. MOPS otrzymał dofinasowanie

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" uzyskał największą liczbę punktów w konkursie POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie "Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych" w ramach Działanie 4.1 POWER ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekty unijne

Projekty aktualnie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Biuro projektowe

Pracownicy biura projektowego odpowiedzialni są za realizację projektu „Lepsze Jutro”.

Startuje"Lepsze Jutro"

"Lepsze jutro" pod taką nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy inne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim opracowuje i realizuje programy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym jak również stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Zapoznaj się z dokumentami MOPS.