Informator instytucji i placówek działających w obszarze i na rzecz osób bezdomnych

Nawet w najgorszej sytuacji możemy znaleźć pomoc. Gdzie jej szukać, do kogo mamy się zgłosić, pod jaki numer telefonu zadzwonić – temu służy nasz Informator.

Mając na uwadze specyfikę zjawiska bezdomności oraz problemy pojawiające się głównie w okresie zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych opracował informator o miejscach, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc.

Znajdziemy w nim informacje na temat świadczonej pomocy, adresy instytucji i ośrodków świadczących pomoc osobom bezdomnym w różnych formach, telefony placówek, godziny otwarcia.