Informacje w sprawie dodatku mieszkaniowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2023 roku osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mają obowiązek samodzielnego dostarczenia wypełnionego i podpisanego wniosku przez Zarządcę budynku tj. Spółdzielnie Mieszkaniową „ROW” ul. Wyszyńskiego 43, 44-300 Wodzisław Śląski wraz z opłatami czynszowymi za miesiąc poprzedni.

Powyższe dokumenty należy składać w całości wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego.