Informacja w sprawie dodatku dla niektórych źródeł ciepła.

Dodatek do niektórych źródeł ciepła to świadczenie dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG oraz olejem opałowym.

Gospodarstwa te otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w formie dodatku. Warunkiem jego otrzymania będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zgłoszenia lub wpisania źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 roku o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatkiem nie są objęte: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw.gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres miejsca zamieszkania, gdyż dodatek przyznawany będzie w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe tylko temu, który wniosek złoży jako pierwszy.

Zatem osobnym gospodarstwom domowym, ale zamieszkującym w tym samym budynku i pod tym samym adresem nie przysługuje kilka dodatków.

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r.:

formy składania wniosku:

  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: adres skrytki pocztowej /7c9gt6l7at/skrytkaESP,

  • w formie papierowej za pośrednictwem poczty polskiej,

  • w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3.

Link do ustawy o dodatku dla niektórych źródeł ciepła - kliknij

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku dla niektórych źródeł ciepła - kliknij

Do pobrania: