Informacja o wycieczce

Uczestników projektu "Lepsze Jutro", którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w wycieczce rodzinnej do "Muzeum Chleba" w Radzionkowie we wtorek, 30 sierpnia, informujemy, że zbiórka będzie miała miejsce o godzinie 7:40 na Placu Gladbeck przy Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim.

Plan wycieczki:
8.00- wyjazd
9:30 - przyjazd do Muzeum Chleba (atrakcje: zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, projekcja filmu
o historii chleba, samodzielne warsztaty z ciastem, konsumpcja wykonanych wypieków, ognisko
z pieczeniem kiełbasek)
15:30 - planowany przyjazd*

*Godziny przyjazdu mogą ulec zmianie.

Wycieczka rodzinna jest jednym z działań środowiskowych Projektu "Lepsze Jutro". Jej celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych.
Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przedsięwzięcie realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.