Informacja dla uczestników projektu

logo projekt

 Beneficjentów projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA NOWY POCZĄTEK" informujemy, iż w dniach 14, 21 i 28 stycznia br. w godzinach od 10.00 do 13.00 na terenie dworca PKP odbędą się warsztaty dla grupy animacyjnej oraz spotkanie organizacyjne z doradcą zawodowym.

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Całkowita wartość projektu : 465 842,66 zł
Kwota dofinansowania: 442 550,53 zł
Czas realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.10.2020 r.