Inauguracja II edycji projektu

Uczestników II edycji projektu "Lepsze Jutro" informujemy, że inauguracja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w najbliższy poniedziałek, 8 maja o godzinie 8.30 w sali budynku Straży Pożarnej przy ul. Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim.

Po części oficjalnej, o godzinie 9.00 rozpoczną się pierwsze zajęcia. Na początek zaplanowano grupowy trening umiejętności psychoterapeutycznych. Zajęcia z psychologiem prowadzone będą codziennie, od poniedziałku do piątku w terminie do 15 maja br.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje go w partnerstwie z Powiatowym Centrum Rodziny. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł