II edycja projektu "Lepsze Jutro" oficjalnie zainaugurowana

II edycja projektu "Lepsze Jutro" została zainaugurowana. Dziś, w poniedziałek 8 maja w sali OSP w Jedłowniku, miało miejsce spotkanie podczas którego oficjalnie powitano uczestników działań i przedstawiono założenia projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

- Projekt nakierowany jest na wsparcie całej rodziny. Liczymy na to, że nie tylko Wy, ale i Wasi najbliżsi będziecie korzystać z oferowanych form aktywności. Mamy nadzieję, że projekt okaże się dla Was interesujący i pomoże w zdobyciu wartościowego doświadczenia, przydatnych umiejętności zawodowych oraz pozwoli spojrzeć na życie z innej, szerszej perspektywy - mówiła do zgromadzonych Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Sląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Środki na realizacje przedsięwzięcia w dużej mierze pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W drugiej edycji udział bierze 20 osób w wieku aktywności zawodowej. Wśród nich są osoby przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, osoby bezrobotne czy poszukujące pracy jak też objęte wsparciem asystenta rodziny.
W tej edycji uczestnicy projektu wezmą udział w treningach z psychologiem i doradcą zawodowym, trenerem umiejętności społecznych oraz pedagogiem. Mając na uwadze zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych zaplanowano liczne szkolenia, które maja pomóc uczestnikom w przyszłości w znalezieniu pracy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano ponadto działania prorodzinne. Najbliżsi uczestników projektu będą mogły wziąć udział w wycieczce poza miasto, pikniku rodzinnym, obejrzeć ciekawy film w kinie czy zjeść wspólnie obiad w restauracji. W okresie wakacji dla dzieci przygotowane zostaną atrakcje sportowo-rekreacyjne oraz warsztaty plastyczne.
- Naszym założeniem jest to, by poprzez m.in. zajęcia z psychologiem, pedagogiem czy doradcą zawodowym, obudzić, a wręcz narodzić poczucie wiary we własne możliwości uczestników projektu. Poprzez wspólne zajęcia skierowane do wszystkich członków rodziny chcemy wzmocnić realizacje rodzinne oraz propagować prawidłowe wzorce życia rodzinnego - dodaje Elwira Palarczyk.
Zakończenie wszystkich działań zaplanowano na grudzień 2017roku. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł

Zdjęcia z wydarzenia dostepne są na funpage MOPS na fb